Thema 1; Wennen

PDF bestand 675 KB

Uw kind leert veel op school. Rekenen, taal en lezen, maar ook sociaal en emotioneel! Eerlijk delen, rekening houden met een ander, opkomen voor jezelf, onderhandelen, je aan afspraken houden; uw kind heeft er dagelijks mee te maken.

 

Wij werken in alle groepen met Goed gedaan! Dit is een programma voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Uw kind:

  • leert bewust nadenken over zichzelf en anderen;
  • krijgt uitleg en tips om goed om te gaan met zichzelf en anderen;
  • oefent tijdens de lessen op een veilige manier met deze tips.

 

Wij willen u graag informeren over wat  we in de klas bespreken en welke afspraken we met elkaar maken, daar zijn deze ouderbrieven voor bedoeld. Ook vindt u hierin tips om uw kind te helpen bij de vaardigheden van de les.

 

Links aan de zijkant van elke bladzijde kunt u zien voor welke jaargroep de brief is bedoeld.

Team NBS Teteringen