Toen zo rond 2000 bekend werd dat Breda rond het kerkdorp Teteringen een groot aantal nieuwbouwhuizen zou gaan realiseren in een 4-tal nieuwe wijken, werd dit door de Stichting Nutsscholen Breda (SNB) als een geschikte kans beschouwd om het nutsonderwijs in Breda uit te breiden door het stichten van een nieuwe basisschool in Teteringen. Voor deze school in Teteringen werd een aanvraag ingediend bij de gemeente Breda.


Medio 2008 werd  duidelijk dat de stichting van de school door kon gaan.
In 2009 werd  het gebouw aan de Breeschot 18 door de gemeente Breda aangewezen als locatie voor NBS Teteringen.
In de tussentijd heeft  een deel van het team van NBS De Hoogakker  een blauwdruk voor de nieuwe school ontwikkeld, is er een profiel voor de leerkrachten geschreven, zijn personeelsleden aangetrokken en zijn materialen aangeschaft.
De verbouwing van de school is in de zomer van 2010 in tien weken gerealiseerd. In september 2010 stond er aan de Breeschot een prachtig schoolgebouw dat op 6 september haar deuren voor de eerste 19 leerlingen opende.

 

 

Visie op groei

Nutsbasisschool Teteringen is een groeiende school. We zijn, zoals eerder benoemd, gestart met 19 leerlingen in 2010. We hadden op teldatum 1 oktober 2016 j.l. 139 leerlingen op onze school. Het aantal ingeschreven leerlingen dat geboren is in het jaar 2011 is 30. In verband met de capaciteit van onze schoolomgeving en de middelen om de formatie dekkend te krijgen dienen we een maximum aantal leerlingen per geboortejaar te stellen. Bij teveel leerlingen in één klaslokaal is er kans dat de onderwijskwaliteit afneemt.

Wij hanteren derhalve een maximum aantal van 28 leerlingen per geboortejaar die toegelaten kunnen worden op onze school, waarbij de broertjes en zusjes van de reeds ingeschreven leerlingen voorrang hebben. Uiteindelijk zullen we naar verwachting een stabiele school vormen van ongeveer 225 leerlingen in 9 groepen.

In september 2017 bestaat onze school zeven jaar en is in die jaren enorm gegroeid. We verwachten op de teldatum 1-10-2017 152 leerlingen te hebben.

We hebben in de afgelopen zes  jaar gebouwd aan onze eigen identiteit. Daarnaast werken we veel samen met de andere Nutsscholen in Breda.