Toen zo rond 2000 bekend werd dat Breda rond het kerkdorp Teteringen een groot aantal nieuwbouwhuizen zou gaan realiseren in een 4-tal nieuwe wijken, werd dit door de Stichting Nutsscholen Breda (SNB) als een geschikte kans beschouwd om het nutsonderwijs in Breda uit te breiden door het stichten van een nieuwe basisschool in Teteringen. Voor deze school in Teteringen werd een aanvraag ingediend bij de gemeente Breda.


Medio 2008 werd  duidelijk dat de stichting van de school door kon gaan.
In 2009 werd  het gebouw aan de Breeschot 18 door de gemeente Breda aangewezen als locatie voor NBS Teteringen.
In de tussentijd heeft  een deel van het team van NBS De Hoogakker  een blauwdruk voor de nieuwe school ontwikkeld, is er een profiel voor de leerkrachten geschreven, zijn personeelsleden aangetrokken en zijn materialen aangeschaft.
De verbouwing van de school is in de zomer van 2010 in tien weken gerealiseerd. In september 2010 stond er aan de Breeschot een prachtig schoolgebouw dat op 6 september haar deuren voor de eerste 19 leerlingen opende.

2018-2019 tijdelijk op ander adres

In verband met de nieuwbouw zijn we tijdelijk verhuisd naar de Groenstraat 5 in Teteringen. 

Visie op groei

Nutsbasisschool Teteringen anno nu is een volwaardige school met op dit moment 7 groepen. De school blijft groeien, tot we negen groepen hebben met in totaal 225 leerlingen. We zijn, zoals eerder benoemd, gestart met 19 leerlingen in 2010. We hadden op teldatum 1 oktober 2017 j.l. 149 leerlingen op onze school. In verband met de capaciteit van onze schoolomgeving en de middelen om de formatie dekkend te krijgen dienen we een maximum aantal leerlingen per geboortejaar te stellen. Bij teveel leerlingen in één klaslokaal is er kans dat de onderwijskwaliteit afneemt.

Het aantal ingeschreven leerlingen dat geboren is in het jaar 2011 is 30. De aantallen met geboortejaren 2012, 2013 en 2014 zijn ook allen boven de 25. 

In verband met de capaciteit van onze schoolomgeving en de middelen om de formatie dekkend te krijgen stellen we nu een maximum aantal leerlingen per geboortejaar. Wij hanteren daarom een maximum aantal van 28 leerlingen per geboortejaar die toegelaten kunnen worden op onze school, waarbij de broertjes en zusjes van de reeds ingeschreven leerlingen voorrang hebben. Zij dienen voordat ze drie jaar worden ingeschreven te zijn. Dit in verband met het vrijgeven vaan plekken voor andere leerlingen. Uiteindelijk vormen we een stabiele school van ongeveer 225 leerlingen in 9 groepen.

In september 2018 bestaat onze school acht jaar. We verwachten op de teldatum 1-10-2018 170 leerlingen te hebben.

We hebben in de afgelopen acht jaar gebouwd aan onze eigen identiteit. Daarnaast werken we veel samen met de andere Nutsscholen in Breda.