Groepsbezetting

We proberen het zo te regelen dat uw kind een vaste leerkracht heeft. Zijn het er twee, dan blijven beiden verantwoordelijk voor de groep en verdelen ze de taken onderling. Een leerkracht kan ziek worden of  verlof hebben. Dan zetten we het liefst één van onze vaste invallers in; liefst steeds dezelfde voor een bepaalde groep.

Dit lukt niet altijd. Ook komt het voor dat al onze invallers bezet zijn. Dan zoeken we een leerkracht van buitenaf. Helaas... dat mislukt ook weleens. Wat doen we dan?

  • we verdelen de groep over andere groepen en laten de kinderen werken aan (van te voren verstrekte) opdrachten of;
  • we schuiven met collega-leerkrachten.

En toch... een heel enkele keer - als er nergens een leerkracht beschikbaar is - moeten we ouders vragen hun kind tijdelijk thuis te houden. Deze noodmaatregel melden we aan de onderwijsinspectie.