Samenstelling

Het team van Nutsbasisschool Teteringen bestaat uit 14 leden. Naast groepsleerkrachten zijn er vak- en invalleerkrachten, de directeur, de intern begeleider en het ICT-(computer)team (zie verder ‘Namen’).

Wij zullen daarnaast mogelijk onderwijsassistenten in opleiding gaan inzetten. Zij ondersteunen de groepen door bijvoorbeeld materiaal klaar te zetten, kinderen te begeleiden of bij de spellessen te helpen. De directeur en IB’er vormen het managementteam (MT) van Nutsbasisschool Teteringen dat elke twee weken vergadert. Indien een persoonlijk gesprek met de directeur gewenst is, neemt u contact op om een afspraak te maken.