Samenstelling

Het team van Nutsbasisschool Teteringen bestaat uit 13 leden. Naast groepsleerkrachten is er een onderwijsassistent, de directeur, de intern begeleider en het ICT-(computer)team.

Wij zullen daarnaast mogelijk onderwijsassistenten en leerkrachten in opleiding gaan inzetten. Zij ondersteunen de groepen door bijvoorbeeld materiaal klaar te zetten, kinderen te begeleiden of bij de spellessen te helpen. De directeur en IB’er vormen het managementteam (MT) van Nutsbasisschool Teteringen dat elke twee weken vergadert. Indien een persoonlijk gesprek met de directeur gewenst is, neemt u contact op om een afspraak te maken.