Stages

Onze school biedt geregeld onderdak aan stagiaires van uiteenlopende opleidingen: de PABO (leraren), MBO Sociaal Pedagogisch Werk (onderwijsassistenten), ALO (gymleraren en sportinstructeurs) en MBO-ICT (computerdeskundigen) en HBO-Social Works.

De PABO-studenten zijn in de meerderheid. We proberen het aantal stageplaatsen evenredig te verdelen over de groepen. De vaste leerkracht blijft eindverantwoordelijke.

Uitzondering is ‘de Leraar In Opleiding’. Een LIO is een leerkracht die bevoegd is om les te geven en in de afstudeerfase zit. Voor het behalen van het diploma - en het opdoen van realistische praktijkervaring - moet een langere  aaneengesloten periode zelfstandig een groep draaien.

Een groepsleerkracht begeleidt de LIO maar hoeft niet altijd aanwezig te zijn. Verder moet de  LIO - net als bij een reguliere baan - solliciteren.