Inspectie

Inspectie van het Onderwijs
Kantoor Breda
Nijverheidssingel 317
4811 ZW BREDA
Tel. 076-5244477
Fax 076-5201600
www.onderwijsinspectie.nl

Vertrouwensinspecteur

Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900-1113111 (lokaal tarief).

Adviseert en ondersteunt leerlingen, docenten, ouders en andere betrokkenen bij scholen bij klachten rond seksueel misbruik, sexuele intimidatie en ernstig fysiek of geestelijk geweld.

U kunt de vertrouwensinspecteur alleen bellen voor vragen of meldingen over extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering. Bij een vermoeden van sexueel misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur.

Vragen over het onderwijs

Telefoon: 0800 - 8051 (gratis)