Kwaliteitszorg

In het voorjaar van 2002 werd binnen de Stichting Nutsscholen Breda voor een kwaliteitszorgsysteem dat is gebaseerd op kwaliteitskaarten gekozen. Daarop staan procedures en instrumenten waarmee we de kwaliteit van ons onderwijs vaststellen, verbeteren en continueren.

Onze kwaliteitszorg wordt beheerd met het programma Werken Met Kwaliteitskaarten Primair Onderwijs (WMKPO). Dit is een web-based programma dat ons ook in staat stelt om op eenvoudige wijze  ouders te bevragen over de kwaliteit van ons onderwijs. We ontvangen dan ook graag het e-mailadres van ouders, zodat  wij hen periodiek met een vragenlijst kunnen benaderen.