Schoolplan

Iedere vier jaar maken we een schoolplan, waarin we onze huidige onderwijssituatie beschrijven en de door de kwaliteitskringen voorgestelde verbeteringen kort weergeven. Het laatste schoolplan is vastgesteld voor de periode 2015-2018. In de jaarplannen worden die verbeterpunten planmatig uitgewerkt. Aan het eind van het kalenderjaar evalueren we de verbeterpunten. 

Zowel schoolplan, waarvoor de MR instemming geeft, als jaarplan liggen op school ter inzage.