Vernieuwingen

In het jaar 2018 houden we ons bezig met het borgen en het voortzetten van de volgende ontwikkelingen:        

Het verder optimaliseren en implementeren van onze visie, missie, werkwijze en de kernbegrippen ABEEGMOS: Anders gelijk, Betekenisvol leren, Educatief partnerschap, Eigenaarschap, Groene school, Moreel kompas, Open en Samenwerken leren;
Integraal leren in breed heterogeen aanbod, waarbij cultuele vakken, geschiedenis, verkeer, aardrijkskunde, Biologieplus, techniek en onderzoekend ontwerpend leren samen komen
Op het gebied van ondersteuning en begeleiding en opbrengstgericht werken: Het borgen en actualiseren van onze HGW-cylcus (Handelingsgericht werken) en het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling;
Verminderen van de werkdruk(beleving)
Het verder implementeren van onze nieuwe schrijfmethode in groep 6 en voorbereidend schrijven in de onderbouw;
Een soepele overgang borgen van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs;
Het borgen van ontwikkelingsgericht onderwijs in het algemeen, met de nadruk op talentontwikkeling;
Het verder borgen van de coöperatieve leerstrategieën;
Het webbased programma My Learning verder implementeren:
o   Verkennen van de mogelijkheden voor de groepen 1 t/m 8;
o   Keuzes maken en implementeren van afspraken over het gebruik van de Ouderportaal;
o   De mogelijkheden voor klassensites verwerken;
Ten behoeve van de keuze en zelfstandigheid van kinderen:
o   Het werken met een takenkaart verder uitbreiden;
o   Het verder uitdiepen van breed aanbod;       
Uitbreiding in vakkennis en materialen ter ondersteuning van verschillende leerstijlen en vakgebieden;
Borgen van ontwikkeling van de ouder- en kindgesprekken en het rapportfolio;
Leerkrachten creëren planmatig ruimte en een leidraad voor het structureel voeren van portfoliogesprekken;
Doorgaande lijn tussen opvolgende schooljaren borgen en verstevigen;
Medio 2018 hebben wij ons een mening gevormd over het aanbod van Engels vanaf groep 1;