Gezondheid

Nutsbasisschool Teteringen werkt ook aan de ontwikkeling van het gezond gedrag van onze leerlingen.
In samenwerking met verschillende andere organisaties hebben we activiteiten ontwikkeld die tot doel hebben kinderen te leren dat gezond gedrag een kwestie van keuzes maken is.
We besteden aandacht aan gezonde voeding, bewegen, genotsmiddelen en seksualiteit.
De lessen binnen deze thema’s worden soms door mensen van buiten de school gegeven : omdat zij expert zijn (of worden) op een bepaald gebied.
Ook kunnen er voor ouders thematische informatieavonden georganiseerd worden.


Op het gebied van gezondheid werken we samen met de GGD, meer in het bijzonder met de Jeugdgezondheidszorg door de GGD West-Brabant
U wilt immers het beste voor uw kind: dat het gezond en gelukkig is, voor zichzelf opkomt en verstandige keuzes maakt. GGD West-Brabant helpt u daarbij zodat uw kind gezond en veilig opgroeit. Onder het motto ‘ieder kind in beeld’ zet de GGD West-Brabant zich dagelijks in met extra aandacht voor kinderen of gezinnen die dat nodig hebben.Jeugdgezondheidszorg kinderen van 4 t/m 19 jaar

Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD West-Brabant in uw gemeente verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg van kinderen van 4 t/m 19 jaar. De GGD zet zich dagelijks in om eventuele gezondheidsproblemen en –risico’s zo snel mogelijk op te sporen en zo veel mogelijk te beperken. Onder meer via deze gezondheidsonderzoeken houden wij, in nauwe samenwerking met school, zicht op de lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren in West-Brabant. Zo ook op de gezondheidssituatie van uw kind.Gezondheidsonderzoeken


De GGD West-Brabant onderzoekt jaarlijks op de basisschool alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar. In de tweede klas van het voorgezet onderwijs vindt het laatste gezondheidsonderzoek plaats. U en uw kind ontvangen automatisch een uitnodiging. In schooljaar 2017-2018 onderzoekt de GGD de kinderen geboren in 2006 en 2011. U kunt meer informatie vinden op http://www.ggdwestbrabant.nl/nl-nl/Themas/Mijn-kind/Gezondheidsonderzoek

De uitkomsten van ieder onderzoek worden u steeds per post toegestuurd. Daarnaast worden  ze in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg van uw zoon of dochter genoteerd. Het kan zijn dat uw kind uitgenodigd wordt voor een vervolgafspraak op de GGD. Soms overleggen medewerkers graag met school of een andere partij naar aanleiding van de uitkomsten van het gezondheidsonderzoek. Dat gebeurt uiteraard altijd in overleg met u.Wat doet men  tijdens het onderzoek?


Het onderzoek vindt plaats op school. U hoeft hierbij niet aanwezig te zijn. De medewerker Jeugd en Gezin controleert bij uw kind de lengte en het gewicht. Uw kind hoeft hiervoor alleen de schoenen uit te doen. Op 5/6 jarige leeftijd controleert zij ook het gehoor en de ogen. Als hier aanleiding toe is controleert zij ook bij kinderen van 10/11 jaar het gehoor en/of de ogen. Voordat de onderzoeken beginnen, legt de medewerker Jeugd en Gezin in de klas uit wat zij gaat doen. Uw vragen en zorgen over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind, die u eventueel heeft aangegeven op de vragenlijst, bekijkt zij uiteraard ook. Indien nodig nemen we daarover contact met u op.
Wilt u toch graag aanwezig zijn bij het gezondheidsonderzoek? Neemt u dan contact op met het afsprakenbureau Jeugd en Gezin op telefoonnummer 076–528 2486.

 

 


Waarvoor kunt u bij de GGD terecht?


Zolang uw zoon of dochter gezond en gelukkig is, voor zichzelf opkomt en verstandige keuzes maakt, is er natuurlijk niets aan de hand. Maar heeft u twijfels of zorgen over de groei en de ontwikkeling van uw kind? Of over zijn of haar gedrag thuis of op school? Dan staan de jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten van GGD West-Brabant voor u klaar. Telefonisch, persoonlijk of per e-mail.


CJG  Centrum voor Jeugd en Gezin


Zit je ergens mee? CJG Breda kan je helpen.
CJG Breda is dé vraagbaak voor ouders, opvoeders en kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Waar je ook mee zit; met de professionele ondersteuning vanuit het CJG kom je er zelf weer uit. Samen zoeken we naar oplossingen die voor jou en in jouw situatie werken. Onze deskundigen luisteren goed naar wat er precies speelt en vanuit hun kennis en ervaring kunnen ze je daarna persoonlijk en op maat adviseren en begeleiden. Je krijgt handreikingen waar je echt verder mee kunt.
Hoe wij ervoor zorgen dat we snel een goed antwoord hebben op al je vragen?
In CJG Breda bundelen we de krachten van deskundigen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Consultatiebureau, GGD, maatschappelijk werk en anderen... alle professionals werken nauw samen om ouders en kinderen verder te helpen. Via het CJG kun je ook in contact komen met andere ouders en andere jongeren. Samen wissel je ervaringen uit en deel je persoonlijke verhalen en vragen. Je staat er nooit alleen voor. Dus welke vraag je ook hebt; blijf er niet mee zitten. Samen vinden we een antwoord op kleine en grote vragen! 


CJG is een netwerkorganisatie, met ook een School-CJG-er op NBS Teteringen. Anne Soons is onze school-CJG-er. Zij is te bereiken per mail op: anne-soons@cjgbreda.nl.  Je kunt hier terecht met al je vragen. Je kunt ook via het contactformulier op http://www.cjgbreda.nl/over-cjg/contact  je vraag stellen of een mail sturen naar info@cjgbreda.nl. Je ontvangt dan binnen maximaal drie werkdagen een reactie.

 

Telefonisch:
CJG Breda is 24 uur per dag bereikbaar via 0800 - 444 000 3.

Op locatie:
Postadres:

Gemeente Breda
t.a.v. CJG Breda W
Willemstraat 20,
4811 AL, Breda