Beleid digitale communicatiemiddelen

De school heeft omschreven hoe omgegaan wordt met het niet zorgvuldig omgaan met email, internet, sms, mobiel bellen, chatsites enz. Dat kunt u vinden op deze website.

Mobiele telefoons

Smartphones als telefoon zijn toegestaan op school, maar de school is niet verantwoordelijk voor schade. De telefoons van leerlingen staan echter niet aan onder schooltijd. Indien kinderen om gewichtige redenen hun telefoon aan moeten hebben, vragen zij daarvoor eerst toestemming van de leerkracht. Als een mobiele telefoon toch aanstaat, zullen wij deze innemen en aan het einde van de schooldag aan de leerling terug geven.