Naar school

Vijf minuten voordat de lessen 's morgens beginnen, mogen de kinderen naar binnen: om 8.25 u. Wilt u, als u uw kind naar binnen hebt gebracht, het gebouw vóór 8.30 uur verlaten? Het geeft de kinderen en ons de kans op tijd aan de slag te gaan. Daarom... liever geen lange gesprekken op dat moment. Op afspraak kan altijd. U kunt ons ook telefonisch bereiken. Het liefst na 14.15 uur, wanneer u een leerkracht wenst te spreken. Bij de groepen 2 tot en met 8 komen de kinderen zelfstandig naar binnen. Als kinderen vijf jaar zijn geworden werken we nog eens extra aan de zelfredzaamheid van de kinderen, door ze zelfstandig naar binnen te laten gaan. Het zorgt ook voor meer rust en structuur in de gang, wat voor ieder kind goed is.

Wij werken met een continurooster: alle kinderen blijven op school eten. Na schooltijd kan gebruik gemaakt worden van de buitenschoolse opvang in ons gebouw.

Belt u, als het kan, na 14.15 uur.