Vervoer

Als school zullen we de kinderen vooral praktische verkeerseducatie aanbieden. Onderdeel daarvan vormt de aandacht voor de verkeersveiligheid in de schoolomgeving.
Om de verkeersveiligheid rond de school voor de kinderen zo optimaal mogelijk te maken en om de omwonenden zo min mogelijk overlast te bezorgen spreken we graag het volgende met u af:

  • kom zoveel mogelijk te voet of op de fiets
  • indien u uw kind met de auto naar school moet brengen:
    • Parkeer de auto op het Willem Alexanderplein en loop het laatste stukje door de Groenstraat
    • Niet parkeren in de omliggende straten;
  • rekening te houden met het verkeer bij het parkeerterrein, uw auto zó te stallen - in een parkeervak en niet op (of langs) de stoep(rand) - dat anderen er geen ongemak van ondervinden en

  • uw hond wellicht thuis te laten, want die mag niet op het schoolplein of in het gebouw. We willen namelijk eventuele ongelukken en/of angst bij kinderen voorkomen.