Buitenschoolse activiteiten

Naar school gaan is meer dan alleen leren binnen de klassenmuren! We organiseren dan ook het hele jaar door buitenschoolse activiteiten:


•    Natuurexcursies voor alle groepen: de bestemming is afhankelijk van ons Biologie Plusonderwijs, maar de uitstap staat steeds in het teken van ontdekkend leren in en van de natuur. U krijgt er apart bericht over;
•    Cultuurexcursies;
•    Een sportdag op locatie.
•    Scholen voor voortgezet onderwijs

Met uitzondering van de eerste activiteit is alles kosteloos.

Voor de excursies die €20  kosten ontvangt u een factuur vanuit onze school. De natuurexcursies zijn in de plaats van een ‘traditionele’ schoolreis. Hierbij wordt in de oudste groepen ook de mening van de kinderen over de invulling van de excursies meegenomen.

De excursies maken deel uit van het onderwijsaanbod en zijn daarmee verplicht. Indien u de bijdrage niet kunt betalen verzoeken we u contact op te nemen met de directie: wellicht kan er in gezamenlijkheid tot een regeling gekomen worden.

Voor het schoolkamp in groep 8 wordt ook een bijdrage gevraagd aan de directe betrokkenen.