Cultuuraanbod

Op NBS Teteringen ontdekken leerlingen hun eigen talenten en ontwikkelen een eigen identiteit onder anderen middels cultuureducatie. Dit gebeurt in de groep zelf, door de leerkrachten, alsmede door externe partijen. Sommige projecten vinden plaats op school, bij andere projecten brengen de kinderen een bezoek aan een culturele instantie.

Kinderen leren op een plezierige manier zich te verwonderen over de eigen en andermans omgeving en raken betrokken bij en geaard in deze omgeving. Door kennis op te doen van de eigen en andere culturen leren ze open staan voor de ander / het onbekende. De leerlingen ontwikkelen een nieuwsgierige houding en willen dingen weten en ontdekken. Ze durven te fantaseren en kunnen en durven zichzelf te uitten, wat weer leidt tot het goed kunnen functioneren in onze maatschappij.

De kinderen krijgen naast het reguliere aanbod een aanvullend aanbod van dans- en/of dramalessen. Deze lessen worden bekostigd uit de ouderbijdragen aan de Stichting Nutsscholen Breda. Onze (digitale) nieuwsbrief verschijnt ongeveer 12 keer per jaar en houdt u op de hoogte van de ophanden zijnde activiteiten. Net als in voorgaande jaren doen we mee aan ‘De Ontdekking’. Via dit gemeentelijk initiatief maken kinderen gedurende hun basisschooltijd kennis met acht kunstdisciplines. Het aanbod met diverse werkvormen in en buiten de klas staat minimaal tweemaal per jaar per groep ingepland. Dan wordt de school bezocht door bijvoorbeeld muzikanten en kunstenaars of gaan de kinderen naar een voorstelling in het theater. Cultureel erfgoed maakt onderdeel uit van ons aanbod. 

Tevens maakt Cultureel erfgoed ook onderdeel uit van onze culturele aanbod. Met al deze verschillende disciplines wordt de kinderen een groot scala aan culturele mogelijkheden aangeboden.