ICT

Vanaf groep 1 werken we met computers. De programma’s sluiten aan bij onze methodes. Groep 1 tot en met 8 gebruikt programma’s voor taal, rekenen en wereldoriëntatie. Vanuit thuis kunnen alle leerlingen gebruik maken van de oefensoftware van Ambrasoft. Tevens hebben we vanuit de ouderbijdragen een extra mogelijkheid aangeschaft om vreemde talen te leren. Leerlingen kunnen met hun account gratis inloggen in de digitale leeromgeving van www.languagenut.com

De kinderen in de bovenbouw gebruiken ICT ook bij de Engelse lessen van groove.me. Ook werkstukken, boekverslagen en presentaties worden gemaakt met behulp van ICT. Daarnaast de kinderen vanaf groep 5 hun huiswerk ook deels digitaal op via het webbased programma My Learning. Van dit programma, dat eigenlijk een digitaal platform is, zullen we in de toekomst meerdere mogelijkheden in gaan zetten onder anderen om beter met u als ouder te kunnen communiceren.

U ziet in onze school geen gewone schoolborden meer. Wij werken met zogenaamde lcd-touchscreens: hiermee kunnen we de lessen voor de kinderen nog uitdagender maken.

Met het aanbod van de ICT Academie van de Stichting Nutsscholen Breda worden ICT workshops en trainingen voor leerkrachten georganiseerd.

Ook ons kwaliteitszorgsysteem is volledig gedigitaliseerd en stelt ons in staat ouders thuis hun oordeel te laten geven over ons onderwijs aan de hand van vragenlijsten.

De coördinatie van onze ‘Informatie en Communicatie Technologie’ (ICT) ligt in handen van John Smout. John Smout is onze ICT-coördinator, onder begeleiding van Jan Croonen. Vanaf volgend schooljaar zullen we 30 nieuwe laptops in gaan zetten in ons onderwijs. De inzet en het gebruik verdient een goed plan en een duidelijke leerlijn. Deze zal in het komende jaar verder ontwikkeld worden.