Leer- en werkklimaat


In alle groepen wordt individueel werken afgewisseld met samenwerkend leren en groepsactiviteiten.

Belangrijk daarbij zijn de Coöperatieve LeerStrategieën.

CLS: Coöperatieve leerstrategieën

De Stichting Nutsscholen Breda heeft zijn visie “Samenwerken aan veelzijdige ontwikkeling” omschreven in vier eerder omschreven ontwikkeldoelen. Onze school geeft aan deze visie onder andere vorm door het inzetten van Coöperatieve LeerStrategieën (CLS) van Spencer Kagan.

Uit onderzoek is gebleken dat coöperatief leren:

  • zorgt voor betere prestaties bij alle leeftijden, onderwerpen en bijna alle taken;
  • resulteert in een positieve sociale ontwikkeling en levert betere sociale relaties tussen leerlingen op in alle leerjaren;
  • minder stress oplevert. In de coöperatief leren-klas vinden de meeste gesprekken over leerstof  plaats in de paren binnen teams of in de kleine groep. Leerkrachten zijn ondersteunend en begeleiden het proces. Bij correctie is dat meer in het kader van interactie dan in het kader van beoordeling; dus adaptief en het leidt tot taal en inhoud;
  • biedt ruimte voor didactische variatie;
  • activiteit, creativiteit en expressiviteit stimuleert. Leerlingen hebben meer zelfdiscipline, wat zal leiden tot betere prestaties.

Door herhaalde en verdiepte CLS-teamscholing van Bazalt  hebben alle medewerkers van onze school een solide basis gerealiseerd. In het schooljaar 2016-2017 en 2017-2018 zijn alle teamleden verder opgeleid, samen met zo’n 70 andere leerkrachten van onze stichting. Alle teamleden beschikken over certificering.  

Voelt uw kind zich fijn op onze school, dan beïnvloedt dit zijn prestaties positief. Toch geldt dit ‘thuisvoelen’ niet tot elke prijs. Ook streven we respect en openheid na, zoals de kernbegrippen anders-gelijk en open doen vermoeden. We willen dat de kinderen in de groep en in de school, vóór en ná schooltijd prettig met elkaar omgaan.

We hebben vertrouwen in hen en vinden het belangrijk dat ze de ruimte en vrijheid krijgen zich te ontwikkelen.Denk hierbij aan eigenaarschap voor de leerlingen. Maar -en daarin zijn we duidelijk - de vrijheid van het individuele kind houdt op waar de vrijheid van een ander gevaar loopt. Onze stelregels zijn:

  • iedereen is gelijkwaardig,
  • iedereen is betrouwbaar,
  • iedereen staat open voor rechtvaardigheid en
  • iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden.

In onze omgangsregels ‘Zo gaan we met elkaar om’ zijn deze uitgangspunten opgenomen. Deze brochure is te vinden op onze website.