(VERSNELDE) DOORSTROMING OF VERLENGING (ZITTEN BLIJVEN)

Voor extra informatie over dit onderwerp verwijzen we u naar de procedure vertragen/ versnellen.  (Download)

Wetgeving biedt geen uitsluitsel over het al dan niet doorstromen van leerlingen van groep 2 naar groep 3, wanneer de geboortedatum van de leerling tussen 1 oktober en 31 december ligt.

De inspectie geeft aan dat de school moet bevorderen dat een leerling acht aaneengesloten jaar primair onderwijs krijgt. In uitzonderingsgevallen mag het negen jaar zijn. Dat betekent concreet dat de basisschool verlenging zoveel mogelijk vermijdt.

De inspectie stelt de school de vraag of een leerling door kan naar groep 3, los van de geboortedatum. Ditzelfde geldt ook voor leerlingen in de hogere jaren. Zij geeft geen oordeel over de aard van het besluit.

Voor een groep leerlingen blijkt de 8 jaar niet haalbaar/nodig doordat:

  • een aantal kinderen meer tijd nodig heeft om sociaal emotioneel te groeien en/of de aangeboden leerstof beter te kunnen volgen en begrijpen;
  • een aantal kinderen de leerstof van het primair  onderwijs versneld doorloopt.

 

De school moet inzichtelijk maken op basis van welke criteria het besluit is genomen. Daar is een procedure ‘Versnelde leertijd / leertijdverlenging’ voor opgesteld. Deze houdt globaal in dat: 

 

  • kinderen van groep 1 na een jaar kleuteronderwijs, (wanneer het kind vijf jaar wordt) overgaat naar groep 2. Het kind wordt daarnaast gevolgd met behulp van ons registratieinstrument ‘KIJK!’ waarin zijn/haar ontwikkeling centraal staat;
  • Aan de hand van de ontwikkeling en vastgestelde criteria  bekijkt de leerkracht de stap van groep 2 naar groep3;
  • Er wordt aan de hand van kenmerken van die ontwikkeling en in de procedure vastgestelde criteria bepaald of de leerling versnelde of een vertraagde ontwikkeling doormaakt.