Rapportage

Twee keer per jaar worden de ouders van de groepen 1 en 2 op de hoogte gebracht van de ontwikkeling van hun kind tijdens een zogenaamd (rapport)foliogesprek; in februari en in juni.
Voorafgaand hieraan krijgen de kinderen hun portfolio mee naar huis zodat ouders op de hoogte zijn van de ontwikkeling van hun kind en zich voor kunnen bereiden op het gesprek met de leerkracht.
Voor de ouders van de kinderen van de groepen 2 t/m 8 is er in november een voortgangsgesprek waarin ouders mondeling te horen krijgen hoe het met hun kind gaat, wat de sterke punten en wat de aandachtspunten zijn. De ouders en kinderen in groep 8 krijgen in februari een adviesgesprek.  Ouders en kinderen van groep 7 krijgen in juni een voorlopig adviesgesprek.

Twee keer per jaar (februari en juni) ontvangen de ouders van de kinderen van groep 1 t/m 8 een rapportfolio over de vorderingen en ontwikkelingen van hun kind. Hierin is vanaf groep 3 opgenomen wat de uitslagen van de Cito-toetsen zijn. Tijdens ouderavonden worden ouders geïnformeerd over de betekenis van de resultaten voor hun kind en is er tijd om verder op onderdelen in te gaan. Bovenal is er veel ruimte om te spreken over het portfolio, en dus de persoonlijke ontwikkeling van het kind.