Toetsen

Regelmatig toetsen we de leerlingen op hun kennis en kunde, zowel met toetsen die bij de door ons gebruikte methoden horen als de zogenaamde methode-onafhankelijke (Cito) toetsen. U kunt de resultaten op de verschillende Cito-toetsen onder meer terugvinden in het portfolio vanaf groep 2 en ons desgewenst toelichting vragen. Wij voorzien de portfoliomap met een uitleg van deze Cito-toetsen, zodat u gaandeweg wegwijs wordt in de materie. Interpreteer de resultaten overigens met de nodige voorzichtigheid; het zijn en blijven momentopnames. 

Bij een I score behoort het kind tot de 20% hoogst scorenden, bij V tot de 20% laagst scorende kinderen die de betreffende cito toets maken op de genormeerde momenten (in jan/ feb en in mei/juni van een schooljaar).