AVG

AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Voor NBS Teteringen betekent dit dat we nog preciezer om zullen gaan met de privacy van de kinderen en collega's.

Al sinds enige tijd hebben we een Privacyreglement. Na de komst van de AVG zijn we hier nog strikter in gaan handelen. Zo zullen we bijvoorbeeld niet zo maar  een foto publiceren. Daar hebben we echt de toestemming van de ouders/verzorgers voor nodig.
U kunt het privacyreglement terugvinden op onze website bij Downloads - Privacy