Verwerkersovereenkomsten

Met iedere leverancier die voor ons persoonsgegevens verwerkt, sluiten we een verwerkersovereenkomst af. We gebruiken daarvoor het model van https://www.privacyconvenant.nl/

Deze verwerkersovereenkomsten zullen ook op onze website komen te staan. Dit is een groeimodel omdat voor zowel de uitgeverijen als de Stichting Nutsscholen Breda dit veel werk is.