Aanmelden

Indien u geïnteresseerd bent in onze school of wanneer u uw kind meteen aan wilt melden kunt u hier uw gegevens invullen. De directeur van de school zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen voor het maken van een afspraak om eens te komen praten en kijken op school.

Tevens kan met u besproken worden hoe de inschrijvingsprocedure vervolgens verloopt. Besluit u tot aanmelding, dan vult u een aantal formulieren in die u van de directeur krijgt. Is uw kind bijna vier, dan ontvangt u een uitnodiging voor een eerste kennismaking van uw kind in de groep en informatiepakketje.

Wij hanteren een maximum aantal van 28 leerlingen per geboortejaar die toegelaten kunnen worden op onze school, waarbij de broertjes en zusjes van de reeds ingeschreven leerlingen voorrang hebben. De reden van dit maximum is na te lezen onder het kopje “visie op groei”.

Voor kinderen met een handicap geldt een aparte aanmeldings- en inschrijfprocedure. U kunt hiervoor informeren bij de directie.

Een en ander is opgenomen in onze beleidsnotities ‘De gehandicapte leerling’ en ‘Toelating, schorsing en verwijdering’, beiden op school ter inzage.