Info-avond

Aan het begin van het nieuwe schooljaar is er per groep een informatieavond voor ouders. U maakt kennis met de leerkracht(en) van uw kind en komt veel te weten over het lesprogramma en de gang van zaken in de groep. We stellen het op prijs als u (allen) komt. De datum treft u aan op onze kalender op deze website.