Nationale vogeltelling

Vandaag hebben we met groep 4 en groep 5/6 de vogels geteld voor de Nationale Vogeltelling. Groep 5/6 heeft dit gedaan op het schoolplein. Groep 4 is richting de Waterdonken gelopen om bij het water op zoek te gaan naar vogels. We hebben veel meeuwen en zelfs een aalscholver gezien.