Het overblijven

Alle kinderen blijven over op onze school. We werken namelijk met een zogenaamd continurooster. De leerkrachten eten samen met de kinderen om 12.00 uur.  Kinderen nemen zelf hun boterhammen en drinken mee.

Afspraak is dat kinderen alles wat er in de trommel zit opeten. Het is voor ons lastig om bij te houden wat ieder kind wel of niet moet of mag eten. Daarom is de stelregel ‘alle trommels leeg!’.

Ook hier geldt weer: liever geen snoep in de lunchtrommel; ‘gezonde’ koeken of repen, rozijntjes en dergelijke kan natuurlijk weer wel.

Ook het drinken voor de lunch graag weer in een goed afsluitbare beker.

Na het eten kunnen de kinderen nog even spelen. Het toezicht tijdens het spelen daarna op het plein wordt door meneer Jaap, onze conciërge, en vrijwillige ouders gehouden. Voor de financiering van dit toezicht vragen we een kleine bijdrage die €0,50 per keer, dus €2,50 per week, bedraagt.
Hoewel deze bijdrage in principe vrijwillig is willen wij u toch vriendelijk verzoeken de factuur te betalen. Alleen met u bijdrage kunnen we ( de begeleiding van) een goede en rustige  lunchpauze organiseren!

Op sommige dagen kunnen we best nog wel wat ouderhulp tijdens het overblijven gebruiken.