Aanmelden

Meldt u uw kind aan, dan wordt u als ouder automatisch lid van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, departement Breda. U betaalt een bijdrage en hebt stemrecht op jaarvergaderingen. Het bestuur van de Stichting Nutsscholen Breda - het bestuur van Nutsbasisschool Teteringen - onderhoudt nauwe banden met het departement Breda.

De leden van het schoolbestuur worden voorgedragen door de MR’s van de vijf Nutsscholen (NBS Boeimeer, NBS Dirk van Veen, NBS Burgst, NBS Teteringen en NBS De Hoogakker)  in de stad en zijn bij voorkeur ouder van een leerling. Het bestuur bestaat uit vijf tot zeven leden.


De huidige voorzitter is dhr. Eveline Riedé, de algemeen directeur van de stichting is de heer Ben Sanders.


U kunt de stichting op werkdagen in de ochtenduren bereiken: Cosunpark 21, 4814 ND  Breda, telefoon 076- 5309224 of secretariaat@nutsscholenbreda.nl.

De leden van het bestuur zijn :  

Mw Eveline Riedé (voorzitter) - NBS De Hoogakker
Dhr Reinier van Hoeijen (penningmeester) - NBS Burgst
Dhr Daniel Alfrink - NBS De Hoogakker
Mw Suzanne Eikenaar-Schipmölder - NBS Teteringen
Dhr Welmer Veenstra - NBS Boeimeer
Dhr Martijn Bruijnsma - NBS Boeimeer
Mw Nicole van den Heuvel - NBS Dirk van VeenBijdrage

De ouderbijdrage voor het lidmaatschap is vrijwillig. Bij de aanmelding van uw kind tekent u hiervoor. Gelukkig dragen veel ouders bij. Indirect ondersteunen zij zo het onderwijs. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over de bestedingen via het door de accountant gecontroleerde verslag. De bijdrage voor het schooljaar 2015-2016  bedraagt:

 

bijdrage voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt:

1e kind € 69,96;
2e kind € 41,87;
3e kind € 27,81.

Wanneer uw kind instroomt vanaf 1 januari van het schooljaar bedraagt de bijdrage:

1e kind € 34,98;
2e kind € 20,94;
3e kind € 13,91.

 

 

 

Als kinderen voor het eerst naar school komen tussen 1 maart en de zomervakantie is geen ouderbijdrage verschuldigd.

De MR van NBS Teteringen  bepaalt de verdeling van het geld procentueel over onderstaande onderwerpen:

 

. extra onderzoek van kinderen

. extra culturele activiteiten op school

. extra ict-middelen

. uitdagende materialen om zelfstandig of in kleine groepjes te kunnen werken