Oudercommissie

Op onze school is een oudercommissie (OC) actief. De oudercommissie wordt gevormd doordat per klas één van de twee klassenouders  hierin zitting neemt. Zij spreken onderling af wie deze taak op zich neemt en kan ook afwisselend uitgevoerd worden. De OC vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar op een dinsdagavond van 20.00 uur tot maximaal 21.30 uur over de organisatie van de activiteiten en festiviteiten. Hierbij moet je denken aan onder anderen de Kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, Carnaval, Koningsspelen, de leerkrachtendag.  

 

 

Bijdrage

De commissie int de vrijwillige ouderbijdrage van €5,00 die per schooljaar aan de ouders van de leerlingen gevraagd wordt. Hiervan worden de festiviteiten bekostigd. De OC-leden organiseren hier erg veel van. Bijvoorbeeld de versieringen bij de viering van Sinterklaas, Kerst en Carnaval. Ook organiseren zij de Sportdag mee, hebben ze een bijdrage aan de Leerkrachtendag, ga zo maar door.