Deelname

Voor veel activiteiten maken wij dankbaar gebruik van ouderlijke assistentie. Hun hulp wordt geregeld door de ‘klassenouder’. Voelt u voor die taak, meld het de leerkracht aan het begin van het schooljaar.

Naast deze reguliere inzet, zijn er incidentele activiteiten waarbij we u - meestal via de nieuwsbrief- uitnodigen een helpende hand toe te steken. Wilt u op voorhand af en toe ingeschakeld worden, geef het ons door. We zijn er blij mee. ook kunnen we steeds hulp gebruiken bij het toezicht op het plein na het overblijven.

Aan hulpouders vragen we - net als aan kinderen, leerkrachten, commissies en raden - zich te houden aan de gedragscode die binnen onze school geldt.