Communicatie

Op school zijn de kinderen onze verantwoordelijkheid en zorg. Maar ook de uwe! Nutsbasisschool Teteringen hecht aan goede afspraken, geregelde contacten, ouderlijke betrokkenheid en ondersteuning. Interactie vindt onder meer plaats via de twee medezeggenschapsraden (GMR voor bovenschoolse en de MR voor schoolse zaken), de Oudercommissie en via de oudergesprekken naar aanleiding van portfolio’s, rapporten of observaties.

De mededelingenborden en de digitale nieuwsbrief gaan over de directe gang van zaken en wat er in de aankomende weken staat te gebeuren. De nieuwsbrief waarvoor u zich via de website aan dient te melden  verschijnt ongeveer elke vier weken in uw mailbox en bevat veel praktische wetenswaardigheden. U kunt zich via de website aanmelden voor de nieuwsbrief.

Wilt u deze nieuwsbriev

en goed lezen? Dat voorkomt misverstanden. Als het voor u onmogelijk is om de nieuwsbrief te ontvangen, neem dan contact op met de directeur. Er zal voor u een oplossing gevonden worden.

Toch kunt u tegen een of an

der aanlopen. Neem contact op met de leerkracht als het over uw kind gaat. Hebt u vragen over meer algemene kwesties, klop aan bij  de directeur. Maar... maak altijd even een afspraak.